บริการสร้างโค้ดวิทยุออนไลน์สำหรับนำไปติดเว็บไซต์หรือ Facebook

คัดลอกโค้ดไปติดหน้าเว็บหรือ Facebook
สร้างหน้าสำหรับการรับฟังของคุณ

Server IP & Address:
Radio Port:
เลือกตัวเล่นเพลง:
ปรับแต่งกล่องเพลงของคุณ

ขนาด: ความกว้าง: px ความสูง: px
พื้นหลัง: #
สีข้อความ: #
ตัวเลือก:


Encoding: